Chết Đuối

15/07/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Hôm qua có một lập trình viên đang tập bơi ở giữa hồ, đột nhiên chới với rồi chìm nghỉm.

– Sao anh ta không kêu cứu nhỉ? Xung quanh đó chắc có nhiều người lắm mà.

– Nhưng anh ta cứ kêu F1! F1! Có ai hiểu được đâu.!!!


Sưu tầm

Viết bình luận mới

[Member Login]